Rechercher
Français

D3 samoussa banane

D3 samoussa banane
3,50€

D5 perles de coco

D5 perles de coco
3,50€

D6 nougats (3€50)

D6 nougats (3€50)
3,50€

D7 lychees (3€50)

D7 lychees (3€50)
3,50€

D8 gingembre confit (3€50)

D8 gingembre confit (3€50)
3,50€

D11 riz gluant au lait coco à la mangue mûre

D11 riz gluant au lait coco à la mangue mûre
6,90€

D14 perles de coco chocola (3€50)

D14 perles de coco chocola (3€50)
3,50€

Mochi glace x2

mochi glace
4,80€